Witamy

To jest strona Zarządu Głównego Polskiego Związku Głuchych.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat struktury i działalności PZG.
Polski Związek Głuchych jest organizacją pozarządową zrzeszającą osoby głuche i niedosłyszące oraz inne osoby związane ze środowiskiem osób głuchych.
Celem działania jest pomoc głuchym i niedosłyszącym we wszelkich sprawach życiowych.
Zarząd Główny Polskiego Głuchych jest członkiem Światowej Federacji Głuchych i Europejskiej Unii Głuchych.

IV Europejska Letnia Dziecięcej Szkoła Dramy i Sztuki w Finlandii

Fiński Związek Głuchych organizuje 4th European Children & Art. Summer School w Finlandii od 27 lipca do 7 sierpnia br. Wyżej wymieniona Letnia Szkoła oferuje zajęcia z dramy i sztuki adresowane do dzieci i młodzieży między 10-15 rokiem życia, dla których język migowy jest pierwszym językiem. Językiem wykładowym zajęć będzie International Sign (tłum. Międzynarodowy Migowy). Koszt pobytu wraz z zakwaterowaniem, wyżywieniem i profesjonalnymi materiałami szkoleniowymi wynosi 300 EURO.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: www.ecdass2011.org.
Poprawiony: czwartek, 10 lutego 2011 10:33

 

Projekt nowelizacji Ustawy o radiofonii i telewizji został przyjęty przez Radę Ministrów

Projekt zobowiązuje dostawców i nadawców usług audiowizualnych do zapewnienia co najmniej 10 proc. programów, z wyłączeniem reklam i telesprzedaży,  umożliwiających  odbiór osobom z wadą słuchu i wzroku (napisy dla niesłyszących, tłumaczenie migowe, audiodeskrypcja)

źródło: www.mkidn.gov.pl

Projekt nowelizacji ustawy: http://bip.mkidn.gov.pl/media/docs/proj_ustaw/20101210-rtv--uzasad.pdf (Art. 18 a)

Poprawiony: czwartek, 10 lutego 2011 10:20

 

Relacja z konferencji pt. "Internet w świecie ciszy"

W trosce o niesłyszących i słabosłyszących młodych internautów Mazowieckie Kuratorium Oświaty przy współudziale firmy „Microsoft” zorganizowało konferencję pn. „Internet w świecie ciszy”.  Wśród prelegentów gościli przedstawiciele organizacji pomocowych, policji, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz firm komercyjnych, którym bezpieczeństwo dzieci z wadą słuchu nie jest obojętne.

Podczas konferencji zostały przedstawione zagrożenia płynące z sieci związane m.in. z cyberprzemocą, niebezpiecznymi kontaktami online, uzależnieniami. Przedstawiono alarmujące statystyki - ponad 70 % dzieci trafia w Internecie na pornografię i erotykę zaś ponad 50 na materiały pokazujące przemoc.

Omówione zostały również prawne aspekty zwalczania pedofilii i pornografii dziecięcej w Internecie.

Zaprezentowano również środki pomocowe oferowane przez konsultantów projektu helpline.org.pl zapewniające diagnozę sytuacji związanej z zagrożeniem w Sieci oraz wsparcie psychologiczne, poradnictwo prawne, interwencje u dostawców usług internetowych. Osoby niesłyszące mogą poprosić o taką pomoc za pośrednictwem e-mail lub czatu.

Przedstawiony został również nowatorski projekt edukacyjny „3,2,1 Internet” – zestaw interaktywnych filmów kreskówkowych adresowanych do dzieci w klasach IV-VI poruszających kwestie cyberprzemocy, ochrony wizerunku, praw autorskich i uzależnienia od Internetu dostępny również w wersji dla niesłyszących na stronie internetowej: dzieckowsieci.pl.

Podczas spotkania została omówiona także sytuacja psychiczna słabosłyszącego dziecka pokrzywdzonego -  barierę komunikacyjna, wiarę w słowo pisane, mniejszą możliwość werbalizacji problemu. Podkreślono istotną rolę  wsparcia rodziców - bycie przyjacielem dziecka, wystrzeganie się krytycyzmu, delikatne zdobywanie wiedzy o stanie psychicznym dziecka.

 

Poprawiony: piątek, 04 lutego 2011 10:02

 

Konferencja ”Internet w świecie ciszy”

Zapraszamy na konferencję organizowaną przez Kuratorium Oświaty w Warszawie we współpracy z Działem Odpowiedzialności Społecznej Microsoft Polska pn: „Internet w świecie ciszy”. Program adresowany do nauczycieli i rodziców dzieci niesłyszących będzie podkreślał niebezpieczeństwa na które narażeni są młodzi użytkownicy Internetu oraz sposoby przeciwdziałania zagrożeniom w Sieci.

Konferencja odbędzie się w dniu 31 stycznia 2011 roku w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów przy ul. Nowogrodzkiej 73 w godz. 10.00 – 14.30.

Program konferencji

Poprawiony: wtorek, 01 lutego 2011 08:28

 

Monika szuka sponsora na Miss Deaf International 2011

Niesłysząca studentka Prawa i Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego– Monika Szymanek – jako I ViceMiss ONSI będzie reprezentować Polskę w lipcu podczas wyborów Miss Deaf International 2011 w USA. Jak wiadomo- takie konkursy są dosyć kosztowne i bez wsparcia finansowego nasza kandydatka nie ma możliwości wystartowania w konkursie piękności. W związku z tym szukamy kogoś kto, dzięki swojej życzliwości w jakimkolwiek stopniu zechciałby wesprzeć finansowo Monikę. Koszt wszystkiego uplasuje się w granicach 7-8 tys. zł.

 

Specjalnie w tym celu nakręcono dla niej program:

http://www.tvp.pl/lublin/reportaze/zdarzenia-magazyn-reporterow/wideo/6-stycznia-2011/3748503

Więcej o Monice można też znaleźć pod odcinkiem

06- Grudzień 2010- (29.12.2010) http://www.ffm.pl/potrafisz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=125&Itemid=54

Nasza kandydatka umiejętnie godzi sportowe pasje z nauką na obydwu kierunkach. Jeździ figurowo od 8 lat, startuje w zawodach łyżwiarstwa figurowego, a oprócz tego trenuje pływanie. Ma dużo zainteresowań, marzeń i planów. Jej ulubionym motto jest sentencja Wergiliusza- „Audaces fortuna iuvat” (Odważnym szczęście sprzyja).

Dane do przelewu:
Stowarzyszenie Organizacja Niesłyszących Słabosłyszących Internautów
ul. Sportowa 77a
Poznań
54 1540 1056 2105 8313 3071 0001 (Bank BOŚ)
tytułem "Monika - wyjazd na Deaf International"


 

Poprawiony: wtorek, 01 lutego 2011 07:51

 

Strona 96 z 100

Odsłon : 1952938

Jubileusz 70 lat PZG

Przejdź do zakładki

Naciśnij aby przejść na stronę projektu

Projekt realizowany jest w ramach programu „Obywatele dla demokracji”, finansowanego z funduszy EOG.
Realizatorem projektu jest Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki

HIV i AIDS informacje w PJM

Naciśnij aby przejść na stronę.

Zagrożenia w internecie

Masz problem z alkoholem?

Przejdź na stronę

Wsparcie w rozwiązywaniu problemów alkoholowych
PARPA także w języku migowym

Raport RPO

Edukacja Głuchych. Naciśnij aby przeczytać.

Raport RPO

Sytuacja osób Głuchych w Polsce. Naciśnij aby przeczytać.

Głusi w urzędach

Naciśnij aby otworzyć

Polish Association of the Deaf

HiszpaniaUKRosjaNiemcy

Patronat / Partnerzy

Naciśnij aby przejść do zakładki

Sponsorzy

Naciśnij aby przejść do zakładki

Przejdź do naszego Facebooka

Kursy i Certyfikacja języka migowego

Aktualne informacje dot. kursów oraz certyfikacji znajdują się w zakładce CEJM i na stronie www.cejm.info.pl

Świat Ciszy

Zapraszamy na stronę kwartalnika

www.swiatciszy.pl

Projekty:


AKTYWNA MŁODZIEŻ MIESZKA W WARSZAWIE - Edycja VI

Naciśnij aby przejść do zakładki


Naciśnij aby przejść do strony projektu


Monitoring wdrażania Konwencji

Przejdź na stronę

Dostępność inwestycji

Naciśnij aby przejść do zakładki

NBP nie wyklucza

NBP nie wyklucza

Konstytucja RP w języku migowym


godło polskie

Dla słyszących

Naciśnij aby obejrzeć całość