Witamy

To jest strona Zarządu Głównego Polskiego Związku Głuchych.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat struktury i działalności PZG.
Polski Związek Głuchych jest organizacją pozarządową zrzeszającą osoby głuche i niedosłyszące oraz inne osoby związane ze środowiskiem osób głuchych.
Celem działania jest pomoc głuchym i niedosłyszącym we wszelkich sprawach życiowych.
Zarząd Główny Polskiego Głuchych jest członkiem Światowej Federacji Głuchych i Europejskiej Unii Głuchych.

Witamy na stronie ZG PZG...

To banalne stwierdzenie…nabiera znaczenia gdy sobie uświadomimy, że strona pojawiła się niemal natychmiast po odebraniu pełnomocnictw  A. Kopciowi ,odwołaniu z funkcji sekretarza K. Noworyty. Każda szanująca się organizacja ma swoją stronę WWW…to w dzisiejszym świecie elementarz…ale od dwóch lat nie posiadała jej kilkudziesięciotysięczna ogólnopolska organizacja, mimo przeznaczania ogromnych środków finansowych na ten cel...

Poprawiony: środa, 09 października 2013 10:57

Więcej…

 

Zmiany w zarządzie ZG PZG

Dnia 26 czerwca 2010 roku zostały wybrane nowe władze Polskiego Związku Głuchych -  prezes i sekretarz Zarządu Głównego PZG. Prezesem została wybrana Kajetana Maciejska-Roczan – wiceprezes Zarządu GłównegoPZG, wieloletnia prezes zarządu Oddziału Mazowieckiego PZG, były członek zarządu Europejskiej Unii Głuchych/EUD/ .

 

Poprawiony: niedziela, 25 lipca 2010 20:14

Więcej…

 

Wieczór wyborczy w TVP dostępny dla osób niepełnosprawnych

Portal niepelnosprawni.pl podaje: Partnerstwo ,,Telewizja bez Barier" odniosło pierwszy sukces. Przedstawienie wyników drugiej tury wyborów prezydenckich (4 lipca) w TVP Info było bezpośrednio tłumaczone na język migowy, a informacja o tej formie przekazu została umieszczona na specjalnym pasku również w TVP1.

Poprawiony: niedziela, 25 lipca 2010 19:53

Więcej…

 

e FESTO

Projekt eFESTO

System wspierania zatrudnienia osób głuchych na wolnym rynku w Polsce  jest słabo rozwinięty na tle innych krajów europejskich, a przez wiele lat w miejscach pracy brakowało doradców zawodowych, którzy mogliby wspomagać pracowników z wadą słuchu. Analizy w naszym kraju wykazały, że największa liczba osób niepełnosprawnych jest zatrudniana w rolnictwie, leśnictwie oraz w produkcji (odpowiednio 30% i 19% wszystkich zatrudnionych niepełnosprawnych). Głównym wskazywanym powodem takiej sytuacji jest niski poziom wykształcenia oraz nieodpowiednie kwalifikacje zawodowe. Innymi słowy niepełnosprawni obywatele nie mają możliwości nabywania i rozwijania bardziej specyficznych umiejętności związanych z elektryką, informatyką i technologiami cyfrowymi. Tym samym nie mają dostępu do wielu możliwości rynku pracy związanego z wykorzystaniem zaawansowanych rozwiązań technologicznych.

Poprawiony: poniedziałek, 05 lipca 2010 22:15

Więcej…

 

Strona 100 z 100

Odsłon : 1986656

Jubileusz 70 lat PZG

Przejdź do zakładki

Naciśnij aby przejść na stronę projektu

Projekt realizowany jest w ramach programu „Obywatele dla demokracji”, finansowanego z funduszy EOG.
Realizatorem projektu jest Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki

HIV i AIDS informacje w PJM

Naciśnij aby przejść na stronę.

Zagrożenia w internecie

Masz problem z alkoholem?

Przejdź na stronę

Wsparcie w rozwiązywaniu problemów alkoholowych
PARPA także w języku migowym

Raport RPO

Edukacja Głuchych. Naciśnij aby przeczytać.

Raport RPO

Sytuacja osób Głuchych w Polsce. Naciśnij aby przeczytać.

Głusi w urzędach

Naciśnij aby otworzyć

Polish Association of the Deaf

HiszpaniaUKRosjaNiemcy

Patronat / Partnerzy

Naciśnij aby przejść do zakładki

Sponsorzy

Naciśnij aby przejść do zakładki

Przejdź do naszego Facebooka

Kursy i Certyfikacja języka migowego

Aktualne informacje dot. kursów oraz certyfikacji znajdują się w zakładce CEJM i na stronie www.cejm.info.pl

Świat Ciszy

Zapraszamy na stronę kwartalnika

www.swiatciszy.pl

Projekty:


AKTYWNA MŁODZIEŻ MIESZKA W WARSZAWIE - Edycja VI

Naciśnij aby przejść do zakładki


Naciśnij aby przejść do strony projektu


Monitoring wdrażania Konwencji

Przejdź na stronę

Dostępność inwestycji

Naciśnij aby przejść do zakładki

NBP nie wyklucza

NBP nie wyklucza

Konstytucja RP w języku migowym


godło polskie

Dla słyszących

Naciśnij aby obejrzeć całość