• PDF
  • Drukuj
  • Email

Plakat

 

KIEDY?

Kampania realizowana była od drugiej połowy września do początku listopada br. Strategiczną datą kampanii był dzień 29 września, w którym wypadł Międzynarodowy Dzień Głuchych. Wtedy ruszyliśmy z plakatami oraz spotami w środkach masowego transportu takich jak metro, tramwaje i warszawskie autobusy. Do instytucji publicznych trafiły też plakaty naszej kampanii.

PO CO?

Kampania ma na celu pomóc osobom słyszącym zrozumieć osoby Głuche należące do społeczności charakteryzującej się odrębną kulturą i językiem, funkcjonującej w Polsce bezgłośnie i niezauważenie. Kampania jest niemym krzykiem o prawo Głuchych do używania polskiego języka migowego.

Nadto kampania ukierunkowana jest na zwiększenie szans osób Głuchych na rynku pracy, poprzez zachęcenie pracodawców do zatrudniania „cichych pracowników”.

Jest to pierwsza tego typu inicjatywa społeczna w Polsce.

 

Zachęcamy do zapoznania się z plakatami, spotami oraz zdjęciami z przebiegu sesji zdjęciowej.


Realizacja kampanii możliwa była dzięki wsparciu finansowym Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy oraz wsparciu niefinansowym przewoźników m.in. Metra Warszawskiego, Tramwajów Warszawskich oraz MZA, którzy zdecydowali się produkty kampanii promować i udostępniać w środkach masowego transportu miejskiego oraz obiektach do niego należących.

Sesja zdjęciowa kampanii społecznej była możliwa dzięki wsparciu firm takich jak m.in.: Heitman, która udostępniła przestrzenie budynku Warsaw Trade Tower (WTT), firmy ALTKOM oraz Folwarku Bródno – Warszawskie Centrum Edukacji Przyrodniczej i Rekreacji. Serdecznie dziękujemy za wsparcie.

 


 

Jubileusz 70 lat PZG

Przejdź do zakładki

Naciśnij aby przejść na stronę projektu

Projekt realizowany jest w ramach programu „Obywatele dla demokracji”, finansowanego z funduszy EOG.
Realizatorem projektu jest Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki

HIV i AIDS informacje w PJM

Naciśnij aby przejść na stronę.

Zagrożenia w internecie

Masz problem z alkoholem?

Przejdź na stronę

Wsparcie w rozwiązywaniu problemów alkoholowych
PARPA także w języku migowym

Raport RPO

Edukacja Głuchych. Naciśnij aby przeczytać.

Raport RPO

Sytuacja osób Głuchych w Polsce. Naciśnij aby przeczytać.

Głusi w urzędach

Naciśnij aby otworzyć

Polish Association of the Deaf

HiszpaniaUKRosjaNiemcy

Patronat / Partnerzy

Naciśnij aby przejść do zakładki

Sponsorzy

Naciśnij aby przejść do zakładki

Przejdź do naszego Facebooka

Kursy i Certyfikacja języka migowego

Aktualne informacje dot. kursów oraz certyfikacji znajdują się w zakładce CEJM i na stronie www.cejm.info.pl

Świat Ciszy

Zapraszamy na stronę kwartalnika

www.swiatciszy.pl

Projekty:


AKTYWNA MŁODZIEŻ MIESZKA W WARSZAWIE - Edycja VI

Naciśnij aby przejść do zakładki


4 KROKI

Naciśnij aby przejść do projektu


4 KROKI-ZACHÓD

Naciśnij aby przejść do projektu


Monitoring wdrażania Konwencji

Przejdź na stronę

Dostępność inwestycji

Naciśnij aby przejść do zakładki

NBP nie wyklucza

NBP nie wyklucza

Konstytucja RP w języku migowym


godło polskie

Dla słyszących

Naciśnij aby obejrzeć całość