GSK

  • PDF
  • Drukuj
  • Email

Główny Sąd Koleżeński

Przewodniczący Antoni Morawski

Osoba głucha od urodzenia. Działalność na rzecz środowiska niesłyszących prowadzi nieprzerwanie od 1954 r.; od 1968 r. członek Zarządu Głównego PZG, od 1975 r. członek Prezydium ZG PZG a od 1981 r. przez 3 kadencje wiceprezes Zarządu Głównego PZG. Obecnie przewodniczący Komisji Zarządu Głównego PZG do spraw kontaktów z Kościołem; przewodniczący Komisji Rewizyjnej PZG Koła Terenowego w Radomiu i przewodniczący Komisji Rewizyjnej PZG Oddziału Mazowieckiego. Otrzymał tytuł Honorowego Członka PZG, natomiast na niwie sportu głuchych tytuł Honorowego Członka PZSG Odznaczony również Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotą Honorową Odznaką PTTK, Złotą Honorową Odznaką „Za Zasługi dla Sportu”.

Zastępca Józef Hendzel

Z wykształcenia prawnik; syn rodziców głuchych. Z Polskim Związkiem Głuchych zetknął się mając 10 lat, kiedy zaczął tłumaczyć na zebraniach nowo powołanego PZG Koła Terenowego w Lublinie, w którym funkcję prezesa pełnił jego ojciec. Od 1962 roku rozpoczął pracę zawodową w Polskim Związku Głuchych łącząc ją z pracą społeczną jako tłumacz języka migowego. Pełnił funkcję prezesa PZG Oddziału w Lublinie. Od 1971 r. członek Zarządu Głównego PZG, jednocześnie pracował jako adwokat w Janowie Lubelskim. Od 1975 do 2006 roku sekretarz Zarządu Głównego PZG. Członek honorowy Polskiego Związku Głuchych, autor jednego z pierwszych słowników języka migowego.

Sekretarz Siniarski Krzysztof

Słuch stracił w dzieciństwie, posiada wykształcenie średnie-techniczne. Członek PZG od 1960 r. Działa w PZG od 1963 r. udzielając się w Kole Terenowym i Turystyce. W latach 1987-1997 członek Rady Turystyki i Krajoznawstwa przy ZG PZG. Prezes Koła Terenowego PZG we Wrocławiu od 1995 do dziś. W latach 1986-2011 przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału Dolnośląskiego. Od 2001-2006 zastępca przewodniczącego GKR PZG. Od 2006 do dziś Sekretarz Głównego Sądu Koleżeńskiego. Od 2011 wiceprezes Oddziału Dolnośląskiego we Wrocławiu. Członek honorowy PZG od 2011 r. Dolnośląski wolontariusz roku 2011 r.

Członek GSK Ryszard Pluta

 

Jest osobą słabosłyszącą, członkiem Koła Terenowego Polskiego Związku Głuchych w Tarnowie od 1983 roku. W latach 1995 do nadal pełni funkcję prezesa zarządu koła PZG w Tarnowie. W latach 1995 do 1998 tj. do czasu likwidacji Oddziału Wojewódzkiego w Tarnowie był członkiem zarządu oddziału w Tarnowie. Od 1999 roku do nadal jest członkiem zarządu oddziału małopolskiego PZG w Krakowie - od 2010 roku pełni funkcję wiceprezesa zarządu Oddziału PZG w Krakowie. W latach 2006 do 2011 był sekretarzem Głównej Komisji Rewizyjnej ZG PZG. Jest osobą znającą język migowy. Posiada srebrną i złotą honorową odznakę PZG.

Członek GSK Irena Juraszek

W poczet członków PZG przystąpiła w 1954 r. i blisko od 60 lat niestrudzenie pracuje społecznie na rzecz środowiska osób niesłyszących. Lubiana i szanowana.W kole terenowym PZG w Częstochowie. przez 16 lat od 1981 do 1997 była Prezesem, następnie w latach 2005-2010 wiceprezesem, a w roku 2010 ponowie została wybrana na stanowisko Prezesa. Przez dwie kadencje (1979 –1984 i 1990-1997) była Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Częstochowie. W latach 1974-1989 pełniła funkcję Prezesa Koła PTTK. Odznaczona Srebrną i Złotą Odznaką Honorową PZG, Odznaką Honorową za 50-lecie przynależności do PZG, Srebrnym Krzyżem Zasługi od Rady Państwa, Medalem 40-lecia Polski Ludowej, Medalem Rozwoju i Turystyki (PTTK). Uhonorowana również oznaką resortową za wzorową pracę w służbie zdrowia woj. częstochowskiego, Srebrną Odznakę Zasłużony dla woj. częstochowskiego. W latach 2006-2011 była Członkiem Wojewódzkiego Sądu Koleżeńskiego. Czterokrotnie wybrana na delegata Krajowego

 

 

 

Jubileusz 70 lat PZG

Przejdź do zakładki

Naciśnij aby przejść na stronę projektu

Projekt realizowany jest w ramach programu „Obywatele dla demokracji”, finansowanego z funduszy EOG.
Realizatorem projektu jest Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki

HIV i AIDS informacje w PJM

Naciśnij aby przejść na stronę.

Zagrożenia w internecie

Masz problem z alkoholem?

Przejdź na stronę

Wsparcie w rozwiązywaniu problemów alkoholowych
PARPA także w języku migowym

Raport RPO

Edukacja Głuchych. Naciśnij aby przeczytać.

Raport RPO

Sytuacja osób Głuchych w Polsce. Naciśnij aby przeczytać.

Głusi w urzędach

Naciśnij aby otworzyć

Polish Association of the Deaf

HiszpaniaUKRosjaNiemcy

Patronat / Partnerzy

Naciśnij aby przejść do zakładki

Sponsorzy

Naciśnij aby przejść do zakładki

Przejdź do naszego Facebooka

Kursy i Certyfikacja języka migowego

Aktualne informacje dot. kursów oraz certyfikacji znajdują się w zakładce CEJM i na stronie www.cejm.info.pl

Świat Ciszy

Zapraszamy na stronę kwartalnika

www.swiatciszy.pl

Projekty:


AKTYWNA MŁODZIEŻ MIESZKA W WARSZAWIE - Edycja VI

Naciśnij aby przejść do zakładki


4 KROKI

Naciśnij aby przejść do projektu


4 KROKI-ZACHÓD

Naciśnij aby przejść do projektu


Monitoring wdrażania Konwencji

Przejdź na stronę

Dostępność inwestycji

Naciśnij aby przejść do zakładki

NBP nie wyklucza

NBP nie wyklucza

Konstytucja RP w języku migowym


godło polskie

Dla słyszących

Naciśnij aby obejrzeć całość