• PDF
  • Drukuj
  • Email

Osoby niesłyszące, tak samo jak osoby słyszące powinny przestrzegać norm zachowań w miejscach publicznych.

Jeżeli od paru lat , z okazji pielgrzymowania do świętego miejsca, jakim jest Częstochowa , dochodziło w pubie Promenada do pijackich awantur , demolowania lokalu , to zrozumiałe jest, że właściciel lokalu w trosce o swoje mienie nie zdecydował się w tym roku wpuścić grupy głuchoniemych pielgrzymów. Tym bardziej, że wg właściciela, były w tej grupie te same osoby, co w latach poprzednich.
Źle się natomiast stało, że pojawiła się kartka z informacją, że  osoby te nie będą obsługiwane. Osoby słyszące czytając takie oświadczenie właściciela mogły wyrobić sobie mylne wyobrażenie, że wszyscy niesłyszący to są chuligani i nie powinno się ich wpuszczać do lokalu, bo są niebezpieczni.
Można było napisać, że osoby niesłyszące, które w ub. roku dopuściły się demolowania lokalu, w tym roku nie zostaną wpuszczone. Taki zapis nie wzbudziłby w środowisku poczucia dyskryminacji.

Ale rozumiemy , że z powodu niemożności porozumienia się z osobami głuchymi właściciela ogarnął lęk i taką decyzję podjął.

 

 

Jubileusz 70 lat PZG

Przejdź do zakładki

Naciśnij aby przejść na stronę projektu

Projekt realizowany jest w ramach programu „Obywatele dla demokracji”, finansowanego z funduszy EOG.
Realizatorem projektu jest Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki

HIV i AIDS informacje w PJM

Naciśnij aby przejść na stronę.

Zagrożenia w internecie

Masz problem z alkoholem?

Przejdź na stronę

Wsparcie w rozwiązywaniu problemów alkoholowych
PARPA także w języku migowym

Raport RPO

Edukacja Głuchych. Naciśnij aby przeczytać.

Raport RPO

Sytuacja osób Głuchych w Polsce. Naciśnij aby przeczytać.

Głusi w urzędach

Naciśnij aby otworzyć

Polish Association of the Deaf

HiszpaniaUKRosjaNiemcy

Patronat / Partnerzy

Naciśnij aby przejść do zakładki

Sponsorzy

Naciśnij aby przejść do zakładki

Przejdź do naszego Facebooka

Kursy i Certyfikacja języka migowego

Aktualne informacje dot. kursów oraz certyfikacji znajdują się w zakładce CEJM i na stronie www.cejm.info.pl

Świat Ciszy

Zapraszamy na stronę kwartalnika

www.swiatciszy.pl

Projekty:


AKTYWNA MŁODZIEŻ MIESZKA W WARSZAWIE - Edycja VI

Naciśnij aby przejść do zakładki


4 KROKI

Naciśnij aby przejść do projektu


4 KROKI-ZACHÓD

Naciśnij aby przejść do projektu


Monitoring wdrażania Konwencji

Przejdź na stronę

Dostępność inwestycji

Naciśnij aby przejść do zakładki

NBP nie wyklucza

NBP nie wyklucza

Konstytucja RP w języku migowym


godło polskie

Dla słyszących

Naciśnij aby obejrzeć całość