• PDF
  • Drukuj
  • Email

Osoby niesłyszące, tak samo jak osoby słyszące powinny przestrzegać norm zachowań w miejscach publicznych.

Jeżeli od paru lat , z okazji pielgrzymowania do świętego miejsca, jakim jest Częstochowa , dochodziło w pubie Promenada do pijackich awantur , demolowania lokalu , to zrozumiałe jest, że właściciel lokalu w trosce o swoje mienie nie zdecydował się w tym roku wpuścić grupy głuchoniemych pielgrzymów. Tym bardziej, że wg właściciela, były w tej grupie te same osoby, co w latach poprzednich.
Źle się natomiast stało, że pojawiła się kartka z informacją, że  osoby te nie będą obsługiwane. Osoby słyszące czytając takie oświadczenie właściciela mogły wyrobić sobie mylne wyobrażenie, że wszyscy niesłyszący to są chuligani i nie powinno się ich wpuszczać do lokalu, bo są niebezpieczni.
Można było napisać, że osoby niesłyszące, które w ub. roku dopuściły się demolowania lokalu, w tym roku nie zostaną wpuszczone. Taki zapis nie wzbudziłby w środowisku poczucia dyskryminacji.

Ale rozumiemy , że z powodu niemożności porozumienia się z osobami głuchymi właściciela ogarnął lęk i taką decyzję podjął.

 

 

Jubileusz 70 lat PZG

Przejdź do zakładki

Naciśnij aby przejść na stronę projektu

Projekt realizowany jest w ramach programu „Obywatele dla demokracji”, finansowanego z funduszy EOG.
Realizatorem projektu jest Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki

HIV i AIDS informacje w PJM

Naciśnij aby przejść na stronę.

Zagrożenia w internecie

Masz problem z alkoholem?

Przejdź na stronę

Wsparcie w rozwiązywaniu problemów alkoholowych
PARPA także w języku migowym

Raport RPO

Edukacja Głuchych. Naciśnij aby przeczytać.

Raport RPO

Sytuacja osób Głuchych w Polsce. Naciśnij aby przeczytać.

Głusi w urzędach

Naciśnij aby otworzyć

Polish Association of the Deaf

HiszpaniaUKRosjaNiemcy

Patronat / Partnerzy

Naciśnij aby przejść do zakładki

Sponsorzy

Naciśnij aby przejść do zakładki

Przejdź do naszego Facebooka

Kursy i Certyfikacja języka migowego

Aktualne informacje dot. kursów oraz certyfikacji znajdują się w zakładce CEJM i na stronie www.cejm.info.pl

Świat Ciszy

Zapraszamy na stronę kwartalnika

www.swiatciszy.pl

Projekty:


AKTYWNA MŁODZIEŻ MIESZKA W WARSZAWIE - Edycja VI

Naciśnij aby przejść do zakładki


Naciśnij aby przejść do strony projektu


Monitoring wdrażania Konwencji

Przejdź na stronę

Dostępność inwestycji

Naciśnij aby przejść do zakładki

NBP nie wyklucza

NBP nie wyklucza

Konstytucja RP w języku migowym


godło polskie

Dla słyszących

Naciśnij aby obejrzeć całość