• PDF
  • Drukuj
  • Email

Poradnie / Ośrodki Polskiego Związku Głuchych

Placówki te prowadzą wieloaspektową, kompleksową diagnostykę i rehabilitację dziecka  z uszkodzonym słuchem  oraz z ewentualnymi, towarzyszącymi wadzie słuchu dysfunkcjami w rozwoju – od urodzenia do momentu ukończenia edukacji na różnych poziomach kształcenia, edukacja i terapia rodziny pacjenta.
Świadczenia specjalistyczne: surdologopedyczne, surdopedagogiczne, psychologiczne. Lekarskie, ćwiczenia słuchowe, usprawnianie rozwoju psychoruchowego dziecka z wadą słuchu(w zależności od potrzeb), poradnictwo dla rodziców (opiekunów).
Działania placówek charakteryzuje kompleksowość świadczonych usług oraz wdrażanie nowoczesnych metod i form pracy, zarówno w stosunku do dzieci, jak i rodziców.

Cel działania:
W odniesieniu do dzieci: stworzenie dziecku z uszkodzonym słuchem pełnych możliwości wszechstronnego rozwoju, opanowania mowy i nabycia odpowiednich kompetencji językowych, komunikacyjnych, wyrównania innych deficytów rozwojowych oraz pełnej integracji społecznej.
Prowadzenie rehabilitacji na terenie poradni, w domu rodzinnym dziecka, organizacja letnich i zimowych turnusów rehabilitacyjnych, organizacja imprez integracyjnych dla podopiecznych, dobór aparatów słuchowych, prowadzenie banków aparatów słuchowych.

W odniesieniu do rodziny:   wyposażenie członków rodziny w wiedzę i umiejętności, które umożliwią im prowadzenie skutecznej rehabilitacji dziecka w domu oraz udzielanie sobie wzajemnie wsparcia – edukacyjnego, informacyjnego, emocjonalnego i wartościującego.

Ponadto:
Systematyczna współpraca poradni PZG ze szkołami masowymi, z ośrodkami szkolno–wychowawczymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, powiatowymi centrami pomocy rodzinie.


 

Jubileusz 70 lat PZG

Przejdź do zakładki

Naciśnij aby przejść na stronę projektu

Projekt realizowany jest w ramach programu „Obywatele dla demokracji”, finansowanego z funduszy EOG.
Realizatorem projektu jest Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki

HIV i AIDS informacje w PJM

Naciśnij aby przejść na stronę.

Zagrożenia w internecie

Masz problem z alkoholem?

Przejdź na stronę

Wsparcie w rozwiązywaniu problemów alkoholowych
PARPA także w języku migowym

Raport RPO

Edukacja Głuchych. Naciśnij aby przeczytać.

Raport RPO

Sytuacja osób Głuchych w Polsce. Naciśnij aby przeczytać.

Głusi w urzędach

Naciśnij aby otworzyć

Polish Association of the Deaf

HiszpaniaUKRosjaNiemcy

Patronat / Partnerzy

Naciśnij aby przejść do zakładki

Sponsorzy

Naciśnij aby przejść do zakładki

Przejdź do naszego Facebooka

Kursy i Certyfikacja języka migowego

Aktualne informacje dot. kursów oraz certyfikacji znajdują się w zakładce CEJM i na stronie www.cejm.info.pl

Świat Ciszy

Zapraszamy na stronę kwartalnika

www.swiatciszy.pl

Projekty:


AKTYWNA MŁODZIEŻ MIESZKA W WARSZAWIE - Edycja VI

Naciśnij aby przejść do zakładki


4 KROKI

Naciśnij aby przejść do projektu


4 KROKI-ZACHÓD

Naciśnij aby przejść do projektu


Monitoring wdrażania Konwencji

Przejdź na stronę

Dostępność inwestycji

Naciśnij aby przejść do zakładki

NBP nie wyklucza

NBP nie wyklucza

Konstytucja RP w języku migowym


godło polskie

Dla słyszących

Naciśnij aby obejrzeć całość