• PDF
  • Drukuj
  • Email

Zarząd Główny Polskiego Związku Głuchych w okresie 01.09. – 31.12. 2015 zrealizował projekt „Zasmakuj we współpracy” dofinasowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej. Uczestnikami projektu była niesłysząca młodzież z Polski i Ukrainy – po 10-ciu uczniów ze Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych  z Żytomierza na Ukrainie oraz  z Raciborza w Polsce.

Głównym tematem projektu było wzajemne poznanie i integracja młodzieży z Polski i Ukrainy dzięki wspólnym działaniom mającym na celu przygotowanie i nagranie videoksiążki kucharskiej zawierającej przepisy kulinarne z wybranymi, typowymi dla ich kultur narodowych potrawami.

Dzięki realizacji projektu możliwe było osiągnięcie następujących celów szczegółowych:
- integracja i przełamanie barier w środowiskach młodzieżowych krajów sąsiedzkich – Polski i Ukrainy,
- wymiana doświadczeń na temat sytuacji młodzieży niesłyszącej z każdego kraju,
- określenie możliwości i kierunków dalszej współpracy pomiędzy uczestnikami oraz organizacjami,
- zwiększenie wśród uczestników projektu wiedzy na temat kultury, historii, walorów turystycznych oraz obyczajów każdego kraju,
- pobudzenie do aktywności i kreatywności młodzieży przy wykorzystaniu w praktyce posiadanych umiejętności,
- promocja współpracy pomiędzy Polską a Ukrainą wśród społeczności lokalnych obydwóch krajów.

Etapy projektu

I. Przeprowadzenie działań przygotowawczych równolegle w Polsce i na Ukrainie.

W efekcie każda z grup przygotowała:
- słowniczki językowe (język foniczny i migowy)
- zestaw tańców oraz gier i zabaw tradycyjnych dla danego kraju
- przepisy na tradycyjne potrawy z każdego kraju
- prezentację dotyczącą szkoły/grupy

II. Przeprowadzenie wymiany młodzieżowej

W dniach 11-18 października 2015 w  Ośrodku Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym w Lalikach (woj. śląskie) spotkały się dwie 10-cio osobowe grupy niesłyszącej młodzieży z Polski i z Ukrainy.

Podczas tygodniowego pobytu odbyły się warsztaty integracyjno-zapoznawcze, kulinarne oraz filmowe. Ponadto każda grupa przygotowała i poprowadziła gry i zabawy narodowe, których celem było przybliżenie kultury i obyczajów danego kraju. Uczestnicy projektu wzięli także udział w jednodniowej wycieczce podczas której mieli okazję zwiedzić Muzeum Miejskie w Żywcu oraz wejść na górę Żar w Międzybrodziu Żywieckim. Zwieńczeniem wycieczki było zwiedzanie Elektrowni Szczytowo-Pompowej Porąbka Żar.

W efekcie powstał materiał fotograficzny oraz filmowy wykorzystany do przygotowania videoksiążki  z przepisami kulinarnymi polskimi i ukraińskimi oraz publikacji podsumowującej projekt.

III. Opracowanie i wydanie produktu finalnego – 500 egz. zestawu składającego się z publikacji z realizacji projektu oraz płyty DVD z videoksiążką kucharską

 

Naciśnij aby otworzyć film Naciśnij aby otworzyć film

 

Naciśnij aby otworzyć film Naciśnij aby otworzyć film


Naciśnij aby przejść do galerii
Foto Galeria

 

Prezentowany materiał filmowy jest fragmentem multimedialnej książki kucharskiej dostępnej nieodpłatnie na płycie DVD wraz z publikacją.

 

Jubileusz 70 lat PZG

Przejdź do zakładki

Naciśnij aby przejść na stronę projektu

Projekt realizowany jest w ramach programu „Obywatele dla demokracji”, finansowanego z funduszy EOG.
Realizatorem projektu jest Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki

HIV i AIDS informacje w PJM

Naciśnij aby przejść na stronę.

Zagrożenia w internecie

Masz problem z alkoholem?

Przejdź na stronę

Wsparcie w rozwiązywaniu problemów alkoholowych
PARPA także w języku migowym

Raport RPO

Edukacja Głuchych. Naciśnij aby przeczytać.

Raport RPO

Sytuacja osób Głuchych w Polsce. Naciśnij aby przeczytać.

Głusi w urzędach

Naciśnij aby otworzyć

Polish Association of the Deaf

HiszpaniaUKRosjaNiemcy

Patronat / Partnerzy

Naciśnij aby przejść do zakładki

Sponsorzy

Naciśnij aby przejść do zakładki

Przejdź do naszego Facebooka

Kursy i Certyfikacja języka migowego

Aktualne informacje dot. kursów oraz certyfikacji znajdują się w zakładce CEJM i na stronie www.cejm.info.pl

Świat Ciszy

Zapraszamy na stronę kwartalnika

www.swiatciszy.pl

Projekty:


AKTYWNA MŁODZIEŻ MIESZKA W WARSZAWIE - Edycja VI

Naciśnij aby przejść do zakładki


4 KROKI

Naciśnij aby przejść do projektu


4 KROKI-ZACHÓD

Naciśnij aby przejść do projektu


Monitoring wdrażania Konwencji

Przejdź na stronę

Dostępność inwestycji

Naciśnij aby przejść do zakładki

NBP nie wyklucza

NBP nie wyklucza

Konstytucja RP w języku migowym


godło polskie

Dla słyszących

Naciśnij aby obejrzeć całość