• PDF
  • Drukuj
  • Email

Projekt: „Międzykulturowe mosty zjednoczonej Europy”

Miejsce: Armenia

Data: 2013

Opis: W dniach 22-28 października 2013 w Tsaghkadzor w Armenii odbył się międzynarodowy projekt młodzieżowy dotyczący obywatelstwa europejskiego i przyszłości Europy, w którym uczestniczyli przedstawiciele z Polski, Armenii, Bułgarii, Chorwacji, Gruzji i Mołdawii. Podczas wymiany młodzieżowej odbyły się prezentacje kultur narodowych, warsztaty dziennikarskie, filmowe, plastyczne; dyskusje, praca w grupach. Dzięki wzajemnemu poznawaniu wiele stereotypów zostało przełamanych. Uczestnicy z Polski z ogromnym zaangażowaniem przekazywali swoim kolegom z innych krajów wiedzę o kulturze Głuchych oraz języku migowym.

Projekt został zrealizowany w ramach Programu Młodzież w Działaniu.

 

Jubileusz 70 lat PZG

Przejdź do zakładki

Naciśnij aby przejść na stronę projektu

Projekt realizowany jest w ramach programu „Obywatele dla demokracji”, finansowanego z funduszy EOG.
Realizatorem projektu jest Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki

HIV i AIDS informacje w PJM

Naciśnij aby przejść na stronę.

Zagrożenia w internecie

Masz problem z alkoholem?

Przejdź na stronę

Wsparcie w rozwiązywaniu problemów alkoholowych
PARPA także w języku migowym

Raport RPO

Edukacja Głuchych. Naciśnij aby przeczytać.

Raport RPO

Sytuacja osób Głuchych w Polsce. Naciśnij aby przeczytać.

Głusi w urzędach

Naciśnij aby otworzyć

Polish Association of the Deaf

HiszpaniaUKRosjaNiemcy

Patronat / Partnerzy

Naciśnij aby przejść do zakładki

Sponsorzy

Naciśnij aby przejść do zakładki

Przejdź do naszego Facebooka

Kursy i Certyfikacja języka migowego

Aktualne informacje dot. kursów oraz certyfikacji znajdują się w zakładce CEJM i na stronie www.cejm.info.pl

Świat Ciszy

Zapraszamy na stronę kwartalnika

www.swiatciszy.pl

Projekty:


AKTYWNA MŁODZIEŻ MIESZKA W WARSZAWIE - Edycja VI

Naciśnij aby przejść do zakładki


Naciśnij aby przejść do strony projektu


Monitoring wdrażania Konwencji

Przejdź na stronę

Dostępność inwestycji

Naciśnij aby przejść do zakładki

NBP nie wyklucza

NBP nie wyklucza

Konstytucja RP w języku migowym


godło polskie

Dla słyszących

Naciśnij aby obejrzeć całość