• PDF
  • Drukuj
  • Email

Skład Zarządu Głównego PZG

Krzysztof Kotyniewicz

Prezes Zarządu Głównego PZG Krzysztof Kotyniewicz

Związany z Polskim Związkiem Głuchych od 2002 roku. W latach 2003-2006 Prezes Koła Terenowego PZG w Bielsku-Białej. W latach 2006-2010 Prezes Zarządu Oddziału Śląskiego, a obecnie jego Wiceprezes. Od roku 2007 Wiceprzewodniczący Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Bielska-Białej. Od 2004 r. związany z Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym Teatr Grodzki na stanowisku Kierownika ds. Osób Niepełnosprawnych w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Bielsku-Białej. Od 2003 roku pracownik PZG w Bielsku-Białej i w Katowicach, początkowo jako Instruktor następnie Kierownik Domu Kultury w Katowicach. Członek Zarządu Głównego Polskiego Związku Głuchych w mijającej kadencji. Autor i realizator wielu projektów lokalnych, regionalnych i europejskich (EFS). Wykładowca Języka Migowego oraz Instruktor orientacji przestrzennej dla niewidomych.

 

Kajetana Maciejska-Roczan

Wiceprezes Zarządu Głównego PZG Kajetana Maciejska-Roczan

Absolwent biologii na Uniwersytecie Warszawskim z tytułem magistra. 
Po ukończeniu studiów pracowała w Państwowym Zakładzie Higieny w Warszawie (przez 17 lat). Następnie też przez 17 lat pracowała jako wychowawca i nauczycielka biologii, chemii i przystosowania do życia w rodzinie w OSW dla Głuchych w Warszawie, przy ul. Łuckiej. Obecnie jest kierownikiem Ośrodka Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących w Warszawie.
Pracuje społecznie w PZG od 1971 r. Wcześniej była przewodniczącą Klubu Niesłyszących Studentów i Absolwentów Wyższych Uczelni „Fabulinus”, sekretarzem Warszawskiego Klubu Sportowego „WARS”, wiceprezesem Zarządu Koła Terenowego w Warszawie i Oddziału Mazowieckiego. Obecnie pełni funkcje prezesa Zarządu Głównego PZG i prezesa Oddziału Mazowieckiego PZG. W latach 2005-2009 była członkiem Zarządu Europejskiej Unii Głuchych.

 

Piotr Peciakowski

Wiceprezes Zarządu Głównego PZG Piotr Peciakowski

Pochodzi z Wrocławia, od urodzenia jest osobą Głuchą. Uczęszczał do szkoły podstawowej i zawodowej dla niesłyszących we Wrocławiu, następnie ukończył liceum ogólnokształcące w Lesznie, gdzie zdawał maturę. Ukończył studium w Regionalnym Ośrodku Edukacji we Wrocławiu, posiada tytuł specjalisty Grafiki Komputerowej. Przez wiele lat pracował jako witrażysta z tytułem czeladnika.

Obecnie pracuję jako lektor PJM w Oddziale Dolnośląskim Polskiego Związku Głuchych oraz na Uniwersytecie Wrocławskim (wydział Filologii Polskiej). Prezes Koła Terenowego PZG we Wrocławiu. Pasje to: fotografia, grafika, malarstwo ,Concept  Art, sztuka artystyczna,  poezja migowa, gry strategiczne, podróże.

"Lubię podejmować się nowych wyzwań. Moje życiowe motto to: -mniej słów, a więcej czynów-."


Bożena Borowska

Sekretarz Zarządu Głównego PZG Plenum Bożena Borowska

Z wykształcenia psychopedagog. Osoba słysząca związana ze środowiskiem osób niesłyszących od urodzenia – wnuczka , córka , żona
i matka osób niesłyszących. Z PZG związana od 1994 r. Od 2006 r. pełni funkcję Kierownika Ośrodka Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących w Bydgoszczy. W 2011 r. została wybrana na Prezesa Zarządu Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PZG.

 

Olgierd Koczorowski

Członek Zarządu Głównego PZG Olgierd Koczorowski

Absolwent Liceum Elektronicznego we Wrocławiu. Działa społecznie w PZG od 1987 r. Pracuje obecnie w ORiWSN w Szczecinie. Jest prezesem Zarządu Koła Terenowego w Szczecinie, wiceprezesem Zarządu Oddziału Zachodniopomorskiego. Był członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej PZG przez 2 kadencje.

 

Jubileusz 70 lat PZG

Przejdź do zakładki

Naciśnij aby przejść na stronę projektu

Projekt realizowany jest w ramach programu „Obywatele dla demokracji”, finansowanego z funduszy EOG.
Realizatorem projektu jest Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki

HIV i AIDS informacje w PJM

Naciśnij aby przejść na stronę.

Zagrożenia w internecie

Masz problem z alkoholem?

Przejdź na stronę

Wsparcie w rozwiązywaniu problemów alkoholowych
PARPA także w języku migowym

Raport RPO

Edukacja Głuchych. Naciśnij aby przeczytać.

Raport RPO

Sytuacja osób Głuchych w Polsce. Naciśnij aby przeczytać.

Głusi w urzędach

Naciśnij aby otworzyć

Polish Association of the Deaf

HiszpaniaUKRosjaNiemcy

Patronat / Partnerzy

Naciśnij aby przejść do zakładki

Sponsorzy

Naciśnij aby przejść do zakładki

Przejdź do naszego Facebooka

Kursy i Certyfikacja języka migowego

Aktualne informacje dot. kursów oraz certyfikacji znajdują się w zakładce CEJM i na stronie www.cejm.info.pl

Świat Ciszy

Zapraszamy na stronę kwartalnika

www.swiatciszy.pl

Projekty:


AKTYWNA MŁODZIEŻ MIESZKA W WARSZAWIE - Edycja VI

Naciśnij aby przejść do zakładki


4 KROKI

Naciśnij aby przejść do projektu


4 KROKI-ZACHÓD

Naciśnij aby przejść do projektu


Monitoring wdrażania Konwencji

Przejdź na stronę

Dostępność inwestycji

Naciśnij aby przejść do zakładki

NBP nie wyklucza

NBP nie wyklucza

Konstytucja RP w języku migowym


godło polskie

Dla słyszących

Naciśnij aby obejrzeć całość