• PDF
  • Drukuj
  • Email

Główna Komisja Rewizyjna PZG


Danuta Stępień

Przewodnicząca Głównej Komisji Rewizyjnej PZG Danuta Stępień

W Oddziale Łódzkim PZG pracuje i działa społecznie od marca 1975 r. Od 1986 r. jest sekretarzem Zarządu Oddziału Łódzkiego. Przez 2 kadencje jest członkiem Zarządu Głównego PZG. Przez jedną kadencję – była członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej. Jest biegłym sądowym tłumaczem języka migowego od 25 lat. Członek Zarządu Łódzkiego Klubu Sportowego Głuchych (2 kadencje).

 

Artur Hammer

Wiceprzewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej PZG Artur Hammer

Księgowy z licencją Ministra Finansów. Od 2010 roku księgowy w Oddziale Podkarpackim PZG, od 2012 roku księgowy PZG KT Sanok, PZG KT Krosno, PZG KT Dębica, PZG KT Jarosław, Fundacja PZG. Wszystkie te jednostki posiadają osobowość prawną. Prezes Zarządu PRAFIKS SP. Z O.O. zs. w Rzeszowie świadczącej m.in. usługi księgowe. Emocjonalnie związany z osobami głuchymi na Podkarpaciu, uczestniczy w wielu inicjatywach podejmowanych w tym środowisku.

 

Sekretarz Głównej Komisji Rewizyjnej PZG Piotr Baltyn


Anna Ciążyńska

Członek Głównej Komisji Rewizyjnej PZG Anna Ciążyńska

Od 2007 roku pracuje jako Główna Księgowa Oddziału Łódzkiego Polskiego Związku Głuchych.Członek PZG, osoba słabosłysząca.

 

Tomasz Niemczyk

Członek Głównej Komisji Rewizyjnej PZG Tomasz Niemczyk

Osoba niesłysząca od urodzenia. Magister inżynier, absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej oraz studiów podyplomowych Politechniki Krakowskiej z zakresu „audytu energetycznego”.
Od 2002r. jest członkiem Polskiego Związku Głuchych.
Od 2008r. jest aktywnym działaczem społecznym m.in. w kadencji  2008-2012r. był sekretarzem, a od 2013r. do teraz skarbnikiem Koła PTTK „Watra” w Domu Kultury przy PZG w Krakowie.
W całym okresie trwania kadencji 2011-2016r. był skarbnikiem Koła Terenowego PZG w Krakowie.

 

Jubileusz 70 lat PZG

Przejdź do zakładki

Naciśnij aby przejść na stronę projektu

Projekt realizowany jest w ramach programu „Obywatele dla demokracji”, finansowanego z funduszy EOG.
Realizatorem projektu jest Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki

HIV i AIDS informacje w PJM

Naciśnij aby przejść na stronę.

Zagrożenia w internecie

Masz problem z alkoholem?

Przejdź na stronę

Wsparcie w rozwiązywaniu problemów alkoholowych
PARPA także w języku migowym

Raport RPO

Edukacja Głuchych. Naciśnij aby przeczytać.

Raport RPO

Sytuacja osób Głuchych w Polsce. Naciśnij aby przeczytać.

Głusi w urzędach

Naciśnij aby otworzyć

Polish Association of the Deaf

HiszpaniaUKRosjaNiemcy

Patronat / Partnerzy

Naciśnij aby przejść do zakładki

Sponsorzy

Naciśnij aby przejść do zakładki

Przejdź do naszego Facebooka

Kursy i Certyfikacja języka migowego

Aktualne informacje dot. kursów oraz certyfikacji znajdują się w zakładce CEJM i na stronie www.cejm.info.pl

Świat Ciszy

Zapraszamy na stronę kwartalnika

www.swiatciszy.pl

Projekty:


AKTYWNA MŁODZIEŻ MIESZKA W WARSZAWIE - Edycja VI

Naciśnij aby przejść do zakładki


4 KROKI

Naciśnij aby przejść do projektu


4 KROKI-ZACHÓD

Naciśnij aby przejść do projektu


Monitoring wdrażania Konwencji

Przejdź na stronę

Dostępność inwestycji

Naciśnij aby przejść do zakładki

NBP nie wyklucza

NBP nie wyklucza

Konstytucja RP w języku migowym


godło polskie

Dla słyszących

Naciśnij aby obejrzeć całość