• PDF
  • Drukuj
  • Email

Naciśnij aby przejść do strony projektu

Kliknij na mapę, aby przejść do strony projektu

PROJEKT "4 kroki"

"Polski Związek Głuchych w partnerstwie ze Spółdzielnią Socjalną FADO oraz Fundacją KSK realizuje projekt "4 Kroki".

Celem projektu jest podniesienie aktywności edukacyjno -zawodowej oraz zwiększenie
zdolności do zatrudnienia w grupie 80 absolwentów Specjalnych Ośrodków Szkolno -Wychowawczych dla os. głuchych i/lub słabosłyszących w okresie od 01.08.2016 do 31.07.2018

Główne rezultaty projektu:
- opracowanie 80 Indywidualnych Planów Działania w obszarze rozwoju zawodowego
- nabycie przez 36 uczestników projektu (UP) kwalifikacji zawodowych zbieżnych z potrzebami lokalnego/regionalnego r.pracy potwierdzonych certyfikatem wysokiej jakości
- potwierdzenie kwalifikacji w zawodzie przez 2 UP poprzez zdanie egzaminu przed OKE
- nabycie kompetencji społeczno-zawodowych koniecznych do wejścia i utrzymania się
na otwartym rynku pracy przez 64 UP - uzupełnienie poziomu edukacji formalnej o poziom wykształcenia średniego przez 4 UP
- nabycie praktycznego doświadczenia zawodowego przez 54 UP

Projekt "4 kroki" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020."

Wartość projektu: 1 885 296,00 zł.
w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 588 927,46 zł.

Wiedza Edukacja i Rozwój

Logo PZG
Europejski Fundusz Społeczny
 

Jubileusz 70 lat PZG

Przejdź do zakładki

Naciśnij aby przejść na stronę projektu

Projekt realizowany jest w ramach programu „Obywatele dla demokracji”, finansowanego z funduszy EOG.
Realizatorem projektu jest Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki

HIV i AIDS informacje w PJM

Naciśnij aby przejść na stronę.

Zagrożenia w internecie

Masz problem z alkoholem?

Przejdź na stronę

Wsparcie w rozwiązywaniu problemów alkoholowych
PARPA także w języku migowym

Raport RPO

Edukacja Głuchych. Naciśnij aby przeczytać.

Raport RPO

Sytuacja osób Głuchych w Polsce. Naciśnij aby przeczytać.

Głusi w urzędach

Naciśnij aby otworzyć

Polish Association of the Deaf

HiszpaniaUKRosjaNiemcy

Patronat / Partnerzy

Naciśnij aby przejść do zakładki

Sponsorzy

Naciśnij aby przejść do zakładki

Przejdź do naszego Facebooka

Kursy i Certyfikacja języka migowego

Aktualne informacje dot. kursów oraz certyfikacji znajdują się w zakładce CEJM i na stronie www.cejm.info.pl

Świat Ciszy

Zapraszamy na stronę kwartalnika

www.swiatciszy.pl

Projekty:


AKTYWNA MŁODZIEŻ MIESZKA W WARSZAWIE - Edycja VI

Naciśnij aby przejść do zakładki


Naciśnij aby przejść do strony projektu


Monitoring wdrażania Konwencji

Przejdź na stronę

Dostępność inwestycji

Naciśnij aby przejść do zakładki

NBP nie wyklucza

NBP nie wyklucza

Konstytucja RP w języku migowym


godło polskie

Dla słyszących

Naciśnij aby obejrzeć całość