• PDF
  • Drukuj
  • Email

W dniu 22 czerwca 2017 odbyła się Konferencja połączona z wernisażem „Odcienie ciszy” pod Mecenatem Miasta Szczecin.

Prezes PZG

Poruszane tematy podczas konferencji:
"Rehabilitacja osób z uszkodzonym słuchem"
"Głuchota Beethovena. Muzyka w Ciszy"
"Współczesne możliwości chirurgicznego leczenia różnego typu niedosłuchów.
Barwy ciszy oczami chirurga"
"Nowoczesne rozwiązania protetyki słuchu"
"Migiem na Majka - projekt"
"Otwieracz - warsztaty teatralno-terapeutyczne"
"Działalność Fundacji Echo w obszarze rehabilitacji dzieci"
"Program wspierania specjalistów z zakresu rehabilitacji słuchu i mowy"

Organizatorzy: Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych, Centrum Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży oraz Osób Dorosłych z Uszkodzonym Słuchem w Szczecinie.

 

Jubileusz 70 lat PZG

Przejdź do zakładki

Naciśnij aby przejść na stronę projektu

Projekt realizowany jest w ramach programu „Obywatele dla demokracji”, finansowanego z funduszy EOG.
Realizatorem projektu jest Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki

HIV i AIDS informacje w PJM

Naciśnij aby przejść na stronę.

Zagrożenia w internecie

Masz problem z alkoholem?

Przejdź na stronę

Wsparcie w rozwiązywaniu problemów alkoholowych
PARPA także w języku migowym

Raport RPO

Edukacja Głuchych. Naciśnij aby przeczytać.

Raport RPO

Sytuacja osób Głuchych w Polsce. Naciśnij aby przeczytać.

Głusi w urzędach

Naciśnij aby otworzyć

Polish Association of the Deaf

HiszpaniaUKRosjaNiemcy

Patronat / Partnerzy

Naciśnij aby przejść do zakładki

Sponsorzy

Naciśnij aby przejść do zakładki

Przejdź do naszego Facebooka

Kursy i Certyfikacja języka migowego

Aktualne informacje dot. kursów oraz certyfikacji znajdują się w zakładce CEJM i na stronie www.cejm.info.pl

Świat Ciszy

Zapraszamy na stronę kwartalnika

www.swiatciszy.pl

Projekty:


AKTYWNA MŁODZIEŻ MIESZKA W WARSZAWIE - Edycja VI

Naciśnij aby przejść do zakładki


Naciśnij aby przejść do strony projektu


Monitoring wdrażania Konwencji

Przejdź na stronę

Dostępność inwestycji

Naciśnij aby przejść do zakładki

NBP nie wyklucza

NBP nie wyklucza

Konstytucja RP w języku migowym


godło polskie

Dla słyszących

Naciśnij aby obejrzeć całość