• PDF
  • Drukuj
  • Email

W dniu 22 czerwca 2017 odbyła się Konferencja połączona z wernisażem „Odcienie ciszy” pod Mecenatem Miasta Szczecin.

Prezes PZG

Poruszane tematy podczas konferencji:
"Rehabilitacja osób z uszkodzonym słuchem"
"Głuchota Beethovena. Muzyka w Ciszy"
"Współczesne możliwości chirurgicznego leczenia różnego typu niedosłuchów.
Barwy ciszy oczami chirurga"
"Nowoczesne rozwiązania protetyki słuchu"
"Migiem na Majka - projekt"
"Otwieracz - warsztaty teatralno-terapeutyczne"
"Działalność Fundacji Echo w obszarze rehabilitacji dzieci"
"Program wspierania specjalistów z zakresu rehabilitacji słuchu i mowy"

Organizatorzy: Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych, Centrum Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży oraz Osób Dorosłych z Uszkodzonym Słuchem w Szczecinie.

 

Jubileusz 70 lat PZG

Przejdź do zakładki

Naciśnij aby przejść na stronę projektu

Projekt realizowany jest w ramach programu „Obywatele dla demokracji”, finansowanego z funduszy EOG.
Realizatorem projektu jest Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki

HIV i AIDS informacje w PJM

Naciśnij aby przejść na stronę.

Zagrożenia w internecie

Masz problem z alkoholem?

Przejdź na stronę

Wsparcie w rozwiązywaniu problemów alkoholowych
PARPA także w języku migowym

Raport RPO

Edukacja Głuchych. Naciśnij aby przeczytać.

Raport RPO

Sytuacja osób Głuchych w Polsce. Naciśnij aby przeczytać.

Głusi w urzędach

Naciśnij aby otworzyć

Polish Association of the Deaf

HiszpaniaUKRosjaNiemcy

Patronat / Partnerzy

Naciśnij aby przejść do zakładki

Sponsorzy

Naciśnij aby przejść do zakładki

Przejdź do naszego Facebooka

Kursy i Certyfikacja języka migowego

Aktualne informacje dot. kursów oraz certyfikacji znajdują się w zakładce CEJM i na stronie www.cejm.info.pl

Świat Ciszy

Zapraszamy na stronę kwartalnika

www.swiatciszy.pl

Projekty:


AKTYWNA MŁODZIEŻ MIESZKA W WARSZAWIE - Edycja VI

Naciśnij aby przejść do zakładki


4 KROKI

Naciśnij aby przejść do projektu


4 KROKI-ZACHÓD

Naciśnij aby przejść do projektu


Monitoring wdrażania Konwencji

Przejdź na stronę

Dostępność inwestycji

Naciśnij aby przejść do zakładki

NBP nie wyklucza

NBP nie wyklucza

Konstytucja RP w języku migowym


godło polskie

Dla słyszących

Naciśnij aby obejrzeć całość