• PDF
 • Drukuj
 • Email

Nabór na warsztat przygotowawczy do egzaminu certyfikacyjnego na tłumacza języka migowego T1

Termin: 13-15 października 2017 r..

Miejsce: ul. Białostocka 4, Warszawa

Uczestnikiem warsztatu może być osoba, które spełnia łącznie poniższe warunki:

 • ukończyła naukę języka migowego na poziomie średniozaawansowanym (odpowiednik KSS-3) lub wyższym,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie,
 • ukończyła 21 lat,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • korzysta z pełni praw publicznych.

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do egzaminu certyfikacyjnego na tłumacza języka migowego T1. Zajęcia będą miały na celu usystematyzowanie posiadanej przez uczestników wiedzy z zakresu języka migowego oraz doskonalenie technik tłumaczeń i sposobów komunikacji z osobami niesłyszącymi. Uczestnik podczas kursu będzie miał możliwość zaznajomienia się zasadami jakie obowiązują na egzamin na certyfikat tłumacza język migowego T1.

Plan Nauczania:

Zajęcia teoretyczne:

 1. Niesłyszący – charakterystyka problemu zgodnie z literaturą przedmiotu
 2. Tłumaczenia i ich rodzaje (ustne, pisemne, a’vista, symultaniczne, konsekutywne)
 3. Kodeks tłumacza

Zajęcia praktyczne

 1. Powtórzenie i utrwalenie zasobu słownictwaT-1
 2. Jak tłumaczyć? (techniki tłumaczeń – ćwiczenia)
 3. Istota kolokacji znaków i jej stosowanie w tłumaczeniach
 4. Ćwiczenia w tłumaczeniu wypowiedzi i tekstów opartych o słownictwo T-1.
 5. Ćwiczenia w tłumaczeniu tekstów i wypowiedzi różnych (czytanych na żywo i audiowizualnych)

Na kurs przygotowawczy składa się 30 godzin dydaktycznych.

 

 

Plan zajęć:

Piątek

13:00 - 20:00

Sobota

08:00 - 20:00

Niedziela

08:00 - 16:00

 

Koszt warsztatu: 700,00 zł

Cena zawiera:

 • Materiały dydaktyczne
 • Wydanie zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w zajęciach
 • Trzy obiady
 • Serwis kawowy
 • Pozostałe koszty związane z organizacją warsztatu

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

Warunki uczestnictwa

1. Formularz zgłoszeniowy wraz z potwierdzeniem wpłaty zaliczki należy przesłać najpóźniej do 06 października br. na adres mailowy Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
2. Bezzwrotną zaliczkę w wysokości 100,00 zł należy wnieść przelewem na konto PZG ZG
w treści wpisując swoje imię i nazwisko oraz WP – T1

Bank Millennium Nr 72116022020000000060848578
3. Zaliczka nie jest zwracana tylko w przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w warsztacie.
4. Pozostałą płatność za udział w warsztacie należy dokonać przelewem najpóźniej na 5 dni przed datą rozpoczęcia warsztatu.
5. W przypadku rezygnacji uczestnika z warsztatu na więcej niż 5 dni przed datą jego rozpoczęcia potrącana jest opłata manipulacyjna w wysokości 20%.
6. W przypadku rezygnacji uczestnika z warsztatu na mniej niż 5 dni przed datą jego rozpoczęcia lub w trakcie jego trwania dokonane płatności nie są zwracane. Wyjątek stanowią sytuacje losowe.
7. Istnieje możliwość odwołania warsztatu przez organizatora w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.
8. W przypadku odwołania warsztatu z winy organizatora, płatność zostanie w całości zwrócona.
9. Jeżeli uczestnik otrzyma dofinansowanie bądź refundację do kosztu warsztatu prosimy przesłać taką informację w momencie zgłaszania na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
10. Jeżeli uczestnik chce otrzymać fakturę na firmę, prosimy przesłać taką informację do księgowości na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Formularz zgłoszeniowy

 

Jubileusz 70 lat PZG

Przejdź do zakładki

Naciśnij aby przejść na stronę projektu

Projekt realizowany jest w ramach programu „Obywatele dla demokracji”, finansowanego z funduszy EOG.
Realizatorem projektu jest Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki

HIV i AIDS informacje w PJM

Naciśnij aby przejść na stronę.

Zagrożenia w internecie

Masz problem z alkoholem?

Przejdź na stronę

Wsparcie w rozwiązywaniu problemów alkoholowych
PARPA także w języku migowym

Raport RPO

Edukacja Głuchych. Naciśnij aby przeczytać.

Raport RPO

Sytuacja osób Głuchych w Polsce. Naciśnij aby przeczytać.

Głusi w urzędach

Naciśnij aby otworzyć

Polish Association of the Deaf

HiszpaniaUKRosjaNiemcy

Patronat / Partnerzy

Naciśnij aby przejść do zakładki

Sponsorzy

Naciśnij aby przejść do zakładki

Przejdź do naszego Facebooka

Kursy i Certyfikacja języka migowego

Aktualne informacje dot. kursów oraz certyfikacji znajdują się w zakładce CEJM i na stronie www.cejm.info.pl

Świat Ciszy

Zapraszamy na stronę kwartalnika

www.swiatciszy.pl

Projekty:


AKTYWNA MŁODZIEŻ MIESZKA W WARSZAWIE - Edycja VI

Naciśnij aby przejść do zakładki


4 KROKI

Naciśnij aby przejść do projektu


4 KROKI-ZACHÓD

Naciśnij aby przejść do projektu


Monitoring wdrażania Konwencji

Przejdź na stronę

Dostępność inwestycji

Naciśnij aby przejść do zakładki

NBP nie wyklucza

NBP nie wyklucza

Konstytucja RP w języku migowym


godło polskie

Dla słyszących

Naciśnij aby obejrzeć całość